Rzesze wiernych uczestniczyły w III Diecezjalnej Pielgrzymce do Pustego Grobu w Miechowie

Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych, nawiedzenie Grobu Bożego, przejście przez Bramę Miłosierdzia, wielkanocna procesja i Msza św. złożyły się na III Diecezjalną Pielgrzymkę do Pustego Grobu w Miechowie, której w sobotę, 9 kwietnia przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Tegoroczna pielgrzymka wpisała się w parafialną uroczystość odpustową.

- „Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 9.00. Przyjeżdżające grupy przemierzały poszczególne miejsca w naszym sanktuarium, gdzie czekali na nich duszpasterze” – mówi ks. kan. Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz i kustosz Bazyliki miechowskiej. „Chodziło nam o to, aby pielgrzymi doświadczyli ducha Miechowa, aby każdy mógł złożyć pokłon przy pustym grobie i aby nie kojarzył się on ze smutkiem, ale z radością Zmartwychwstania” – dodaje ks. Proboszcz.

W krużgankach miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą, a 1050. rocznicy Chrztu Polski – jej konsekwencjach dla narodu polskiego i każdego Polaka z osobna, przypomniał ks. Paweł Staroszczyk. Po zapaleniu przez wiernych paschalików od paschału, nastąpiło przejście przez średniowieczne krużganki. Paschaliki oświetlały wiernym drogę do kaplicy Grobu Bożego. Modlitwę w kaplicy prowadził ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Po nawiedzeniu Grobu Bożego, nastąpiło przejście przez Bramę Miłosierdzia z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Tutaj na pielgrzymów z krótką katechezą czekał ks. Marcin Bączek.

„Ciekawym dla wszystkich pątników nabożeństwem są praktykowane w Miechowie Godzinki o Grobie Chrystusowym oraz procesja uwielbienia. Odbywa się ona wzdłuż siedmiu stacji ustawionych wokół bazyliki, z niesioną figurą Zmartwychwstałego, ze śpiewem „Laudamus te Domine, quia resurrexit! Alleluia! " - wyjaśnia ks. prob. Mirosław Kaczmarczyk.

Na zakończenie pielgrzymki o godz. 14.00 została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski, a którą koncelebrowało ponad 50 księży przybyłych z grupami oraz z dekanatu miechowskiego.

- „Jesteśmy tu nie po to, aby opłakiwać pusty grób (…), my pragniemy się cieszyć zmartwychwstaniem Pana i śpiewać radosne Alleluja. Przechodząc przez tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa zmierzamy do zmartwychwstania” – mówił w homilii Biskup Kielecki.

Bp Piotrowski nawiązując do przeżywanego Roku Miłosierdzia zauważył, że mamy kolejną szansę, aby odnowić swoje życie w Chrystusie. „W Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym jest nowe życie każdego człowieka”.

Biskup pytał, czy pamiętamy, że trwa Tydzień Miłosierdzia? - „Jeśli to umknęło naszej uwadze, to pamiętajmy, że mamy być miłosierni dla naszych braci, tak jak miłosierny jest Chrystus” – zauważył. Stwierdził także, iż to z Jezusem zmartwychwstałym i miłosiernym możemy pisać „nową historię naszego życia”, zaś pusty grób w miechowskim sanktuarium uczy nas, że w zmartwychwstałym objawi się ta pełnia życia.

Przed błogosławieństwem ks. Kustosz przypomniał o możliwości zyskania jubileuszowego odpustu zupełnego oraz odmówił modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Pielgrzymka zakończyła się błogosławieństwem, którego udzielił bp Jan Piotrowski. Po błogosławieństwo wszyscy kapłani udali się do Grobu Pańskiego, gdzie odśpiewali wielkanocną antyfonę maryjną Regina coeli.

Do Miechowa przybyły m.in. grupy z parafii: katedralnej, św. Stanisława na Barwniku, św. Brata Alberta i Bożego Ciała z Buska-Zdroju, Występy, Kostomłotów, Proszowic, św. Trójcy z Koniecpola, Miłosierdzia Bożego i św. Jana w Pińczowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Książnic Wielkich, Słomnik i innych. 

Dla uczestników pielgrzymki atrakcyjne były również zabytki ziemi miechowskiej i pamiątki zgromadzone przez Bożogrobców, które można było obejrzeć w Muzeum Ziemi Miechowskiej, czy w Galerii „U Jaksy”.

xmhas

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"