Słowo Biskupa Kieleckiego do Rycerzy Kolumba

Zbliżająca się sobotnia beatyfikacja Założyciela Rycerzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1882 r. to znak, że ewangeliczne ziarno wrzucone w ziemię wydaje obfity owoce (por. J 12, 24).

>> Słowo Biskupa Kieleckiego do Rycerzy Kolumba

_______________

O RYCERZACH KOLUMBA
W DIECEZJI KIELECKIEJ

Obecność tej formy apostolstwa katolickich mężczyzn w Polsce i w naszej Diecezji Kieleckiej to ogromna radość i jednocześnie piękne świadectwo wiary, które ma swoje miejsce w życiu parafii. W Diecezji Kieleckiej Rycerze Kolumba rozwijają swoją działalność w dziewięciu Radach zrzeszających 359 Rycerzy:

- Kielce - Parafia św. Jadwigi Królowej, kapelan - ks. prał. Andrzej Kaszycki i Wielki Rycerz - Jacek Treter (40 Rycerzy)

- Domaszowice - Parafia Bł. Wincentego Kadłubka, kapelan - ks. kan. Dariusz Sieradzy i Wielki Rycerz - Stanisław Furmańczyk (60 Rycerzy)

- Chęciny – Parafia św. Bartłomieja Ap., kapelan - ks. kan. Jan Kukowski i Wielki Rycerz - Daniel Florkiewicz (35 Rycerzy)

- Włoszczowa - Parafia Bł. Józefa Pawłowskiego, kapelan - ks. kan. Leszek Dziwosz i Wielki Rycerz - Hubert Kania (38 Rycerzy)

- Łosień – Parafia Macierzyństwa NMP, kapelan - ks. kan. Stanisław Król i Wielki Rycerz - Bogdan Piotrowski (40 Rycerzy)

- Rembieszyce - Parafia św. Ap. Piotra i Pawła, kapelan - ks. Zbigniew Bień i Wielki Rycerz - Robert Wolski  (48 Rycerzy)

- Złotniki - Parafia Wszystkich Świętych, kapelan - ks. Leszek Starczewski i Wielki Rycerz - Ryszard Karkocha (24 Rycerzy)

- Szczaworyż - Parafia św. Jakuba Ap., kapelan - ks. kan. Stanisław Kondrak i Wielki Rycerz - Robert Piwowarczyk (30 Rycerzy)

- Chmielnik - Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, kapelan - ks. Michał Kacprzyk i Wielki Rycerz - Marian Styczeń (44 Rycerzy).

We wszystkich parafiach naszej diecezji, w których obecne są Rady Rycerzy Kolumba, poczyniono przygotowania dotyczące beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a.