Spotkania modlitewno–formacyjne

Wspólnota „Koinonia Św. Pawła” w Kielcach, zaprasza do udziału w całorocznych spotkaniach modlitewno–formacyjnych, poprzez które pragniemy się przygotować do dawania świadectwa wiary i głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym.

Spotkania odbywają się w każdą środę, w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” (Kielce, ul. Wileńska 1A): godz. 18.00 - Eucharystia; godz. 18.45 - Spotkanie modlitewne.

Program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2023/24 nosi tytuł: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Jednym z istotnych elementów urzeczywistniania Kościoła jest liturgia, która uobecnia zbawczy plan Boga, zrealizowany w paschalnej tajemnicy Chrystusa, włączając nas do grona uczestników zbawienia. Liturgia jest wspólnym działaniem Chrystusa oraz zgromadzonych na niej wiernych. Bóg obecny w liturgii pod osłoną znaków, zbawia i uświęca ludzi; natomiast człowiek z wiarą uwielbia Boga i udziela odpowiedzi na Boże działanie, ofiarowując Bogu samego siebie.

W nawiązaniu do tego proponujemy tematyczny cykl cotygodniowych spotkań modlitewno–formacyjnych: „Żywa liturgia dla żywego Kościoła”.

Spotkania te mają nam pomóc w doświadczeniu wspólnoty, która coraz głębiej przeżywa, celebruje i rozumie obecność Jezusa Chrystusa w liturgii. Chrystus bowiem nieustannie buduje swój Kościół, gdy ten jako Ciało Pana karmi się jego Słowem i Ciałem w liturgii Eucharystii. Liturgia buduje wspólnotę na chwałę Boga: albowiem ilekroć Kościół czyni liturgię, liturgia buduje wspólnotę Kościoła.

Aby być na bieżąco, zobacz: www.rmissio.pl 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!