Stypendia przyznane

Dnia 5 października 2019 r. w auli Kurii Diecezjalnej bp Marian Florczyk wręczył 14 osobom stypendia w ramach Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

Stypendyści mogli też wysłuchać prelekcji na temat Biskupa Kaczmarka, którą wygłosił dr Tomasz Domański z Instytuty Pamięci Narodowej. Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem i modlitwą.

Diecezjalny Fundusz Stypendialny został powołany do istnienia decyzją Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w 2015 roku i ma za cel wspieranie zdolnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (szczegóły w regulaminie na stronie diecezjalnej).

Bardzo dziękuję księżom diecezji kieleckiej, dzięki której Fundusz pozyskał środki na program stypendialny.

Ks. Karol Zegan
SEKRETARZ RADY FUNDUSZU