Święcenia kapłańskie Werbistów w Ghanie

W ubiegłą sobotę, tj. 16 lipca 2022 r. udzieliłem święceń kapłańskich dwóm diakonom ze Zgromadzenia Werbistów – pisze do nas Ksiądz Arcybiskup Henryk Jagodzińsku, Nuncjusz Apostolski w Ghanie.

Wyświęceni neoprezbiterzy to: o. Fabian Cofie, SVD i o. Emmanuel DansoAbeam, SVD, obaj pochodzący z Ghany, jednakże swoją formację teologiczną odbyli w Portugalii, na Katolickim Uniwersytecie Lizbońskim. Zgromadzenie Słowa Bożego popularnie zwane jest w Polsce Werbistami (nazwa pochodzi od verbum, co po łacinie znaczy słowo).

Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym, p.w. św. Piotra Apostoła, na peryferiach Akry, w Ngleshie Amanfrom. Co prawda kościół parafialny jeszcze nie został ukończony, ale posiada już dach i ściany. W warunkach ghańskich, dach jest najważniejszy, aby chronił od słońca i deszczu. O ogrzewanie nie trzeba się martwić, jest cały rok, naturalne. Czasem, w porze suchej, trzeba się martwić o chłodzenie. Kościół parafialny robi wrażenie swoimi rozmiarami. Ale pomimo dużej przestrzeni jaką posiada, nie było wolnych miejsc na tej uroczystości. Nawet olbrzymi chór był zajęty. Oprócz parafian św. Piotra, przybyli też bliscy i wierni z rodzinnych parafii wyświeconych neoprezbiterów. Byli także licznie zgromadzeni księża oraz siostry zakonne.

Jak zawsze w Ghanie, przy takich okazjach, liturgia była starannie przygotowana, zarówno ze śpiewami klasycznymi jak też tradycyjnymi tańcami i śpiewami. Wielka radość i wzruszenie udzieliło się całemu zgromadzeniu.

W swojej homilii powiedziałem, że w kwietniu tego roku uczestniczyłem w pogrzebie pochodzącego z Polski misjonarza o. Janusza Schilitza, SVD. A teraz na opustoszałe po nim miejsce w Zgromadzeniu, Pan Bóg posyła dwóch robotników do swojej winnicy.

W Ghanie, werbiści pracują już od 1938 r. Obecnie, na dwadzieścia diecezji w Ghanie, pracują oni w ośmiu, gdzie oprócz pracy na parafiach prowadzą również szkoły. Pomiędzy werbistami pracującymi w Ghanie są także Polacy. Z Ghany pochodzi już 150 werbistów, którzy pracują w różnych krajach świata, w tym i w Polsce. Na tej uroczystości, spotkałem także o. Izaaka, który studiował w Seminarium werbistów w Pieniężnie, i doskonale nauczył się naszego języka, którym mówi bez akcentu. Na całym świecie jest około 6000 werbistów, pracujących w 80 krajach świata.

Podczas liturgii słowa, pierwsze czytanie zostało zaczerpnięte z Księgi Proroka Jeremiasza (1, 4-9): „Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».

I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»
Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana”.

W szczególny sposób dało się odczuć aktualność tych słów podczas tej uroczystości święceń kapłańskich. Pan Bóg nie przestaje posyłać swoich kapłanów aż po krańce świata, trzeba tylko o nich prosić z wiarą i wytrwałością.

† Henryk M. Jagodziński
Nuncjusz Apostolski w Ghanie

19 lipca 2022 r.