Sympozjum o ks. Piwowarczyku

Kilkaset osób spotkało się z okazji 110. rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyk, na poświęconym mu sympozjum naukowym, zorganizowanym w sobotę, 19 maja 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach, z udziałem referentów z Lublina i Kielc, gośćmi z rodzinnej parafii, młodzieżą, katechetami, osobami niepełnosprawnymi.

Diecezja przypomina sylwetkę ks. Piwowarczyka – twórcy diecezjalnego duszpasterstwa niepełnosprawnych, charyzmatyka, założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla w 110. rocznicę jego urodzin oraz 85. rocznicę święceń kapłańskich.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej, celebrowana przez ks. prałata Edwarda Chata, który w homilii wspominał m.in. swoje kontakty z ks. Piwowarczykiem, powszechnie nazywanym w diecezji „ojcem”.

W auli WSD została przedstawiona prezentacja multimedialna sylwetki sługi Bożego. Referaty dotyczące m.in. kultu maryjnego, modlitwy i refleksji o charakterze osoby ludzkiej w nauczaniu ks. Piwowarczyka, zaprezentowali księża z KUL w Lublinie i WSD w Kielcach. Byli to: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap, ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski i ks. dr Jan Jagiełka.

O. prof. Andrzej Derdziuk, przedstawiając zagadnienie charakteru w nauczaniu ks. Piwowarczyka, zwrócił uwagę na jego znajomość oraz fascynację autorami neotomistycznymi i samym św. Tomaszem z Akwinu, umiejętność tworzenia „oryginalnych syntez” w koncepcji charakteru „przyrodzonego” i „nadprzyrodzonego”, z wykorzystaniem zdobyczy medycyny pastoralnej. Podkreślił jego nauczanie o kształtowaniu woli i poszukiwanie ideału w osiąganiu celu.

Z kolei ks. dr Jan Jagiełka – diecezjalny postulator procesu beatyfikacyjnego, omawiając znaczenie Kościoła w nauczaniu ks. Wojciecha, skoncentrował się na ulubionej tezie sł. Bożego – „mistycznym ciele Chrystusa”. – Bogata myśl teologiczna, ale zarazem wielki praktycyzm, bo on uczył jak być Kościołem praktycznym – mówił ks. Jagiełka, który przedstawił także prekursorskie działania ks. Piwowarczyka w zakresie włączania w posługę Kościoła osób świeckich.

„Był to człowiek opatrznościowy i wielkiego autorytetu dla katechetów” – wspomina w rozmowie z KAI Izabela Kalita, pracownik Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. – Poznałam go już w schyłkowym okresie jego życia, gdy pracowałam w Referacie Katechetycznym, a każdy czwartek katecheci zbierali się w kaplicy przy Czerwonego Krzyża w Kielcach na Mszy św. z ojcem Wojciechem – wspomina.

Specjalnie na seminarium do Kielc przyjechała duża grup parafian oraz uczniów z Gołczy, którzy są inspiratorami konkursów o pochodzącym z ich parafii ks. Piwowarczyku. W tamtejszej parafii, w miejscowości Kamienica w pobliżu Miechowa urodził się ks. Piwowarczyk.

Sł. Boży ks. infułat Wojciech Piwowarczyk żył w latach 1902-1992. Po święceniach w 1927 r. w Kielcach, odbył studia teologiczne na wydziale teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w 1938 r. doktoratem. Równocześnie pracował w Kielcach jako wikariusz, prefekt w szkole powszechnej, kapelan więzienny, sekretarz generalny Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.

W 1942 r., początkowo nieformalnie, powołał Instytut Świecki Chrystusa Króla, złożony z uczennic tajnych kompletów, które podjęły praktykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Później członkinie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla uaktywniły się w całej Polsce.

Przez 20 lat ks. Piwowarczyk pełnił funkcję profesora i ojca duchownego w seminarium kieleckim oraz ojca duchownego kapłanów diecezjalnych. W kręgu jego zainteresowań leżało zakładanie kół dobroczynności oraz misje. Od 1979 r. był dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

W 1980 r., już w bardzo podeszłym wieku, zainicjował działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych: ociemniałych, głuchych, niepełnosprawnych ruchowo. Organizował dla nich spotkania i wyjazdy na dwutygodniowe wczasy łączone z rekolekcjami. Działalność ta zaowocowała stworzeniem domu dla niepełnosprawnych w Piekoszowie k. Kielc, który obecnie funkcjonuje jako jeden z największych ośrodków rehabilitacyjno – rekolekcyjnych w Polsce dla niepełnosprawnych.

2 grudnia 2006 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Wojciecha Piwowarczyka.

adziar
tekst za: www.ekai.pl