W dziewiąta rocznicę Ingresu modlili się w intencji biskupa Jana Piotrowskiego

W środę, 29 listopada 2023 r. - w 9 rocznicę Ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego - została odprawiona Msza św. w intencji Pasterza diecezji kieleckiej. Poprzedziła ją modlitwa różańcowa w intencji biskupa Jana.

Ingres biskupa Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 29 listopada 2014 r. Równo dziewięć lat temu, Eucharystię w Kielcach sprawowało blisko 40 biskupów.

– Drodzy w Chrystusie Panu braci i siostry, razem z wami chcę podziękować dobremu Bogu za posługa Biskupa Kieleckiego, jaką powierzył mi papież Franciszek. Dziękuję za to wszystko, co dobre szlachetne i piękne, ale także modlę się za całą diecezję, wszystkie parafie oraz wspólnoty. Pamięciom sięgam także do chorych i cierpiących oraz tych, którzy zobojętnieli w wierze. Razem z wami proszę o Boże błogosławieństwo dla Kościoła kieleckiego, a dla siebie o siły i wierność powołaniu, a także gorliwą posługę na dalsze lata – zaznaczył Biskup Kielecki.

Eucharystię koncelebrowali biskupi współpracownicy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta oraz licznie zgromadzeni księża.

Homilię wygłosił ks. kan. Karol Zegan, proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. – Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapowiada, że z powodu wiary nieraz znajdziemy się w sytuacji, gdzie będziemy doświadczali prześladowania od wrogów Kościoła. Jednocześnie daje nam zapewnienie: „Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić”. Obietnica Jezusa jest zapowiedzią szczególnego działania Ducha Świętego – powiedział.

11 października 2014 r. dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Jan Piotrowski został mianowany przez papieża Franciszk Biskupem Kieleckim. Dzień przed Ingresem objął kanoniczne rządy w diecezji kieleckiej. W murach katedry powitał go kończący wówczas posługę biskup Kazimierz Ryczan. Dewizą nowego Biskupa Kieleckiego jest zdanie „In Caritate Evangelium prædicare”, czyli w miłości głosić Ewangelię.

tekst za: emkielce.pl

>> Homilia ks. Karola Zegana i galeria zdjęć