W rocznicę wybuchu II wojny światowej o stratach diecezji

Jak co miesiąc, we wtorek 9 września 2014 r. odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. bł. Wincentego Kadłubka, na którym dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK wygłosił referat zatytułowany - „Wojenne zniszczenia katolickich obiektów sakralnych w Diecezji Kieleckiej na tle ogólnopolskim (1939-1945)”.

Na początku spotkania głos zabrał ks. dr Andrzej Kwaśniewski dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach w celu przekazania istotnych wiadomości dla członków i sympatyków ADK. Zakres wiadomości obejmował wydarzenia, które miały miejsce w czasie wakacyjnym m.in: praktyki alumnów WSD w Miechowie, rozpoczęcie pracy w archiwum przez siostrę Mariolę Chojnacką, planowana pielgrzymka kursu przewodników do Pacanowa (14 września), a także utworzenie nowych kont na facebooku.

Następnie dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK przedstawił referat, w którym zwrócił uwagę na dwie ważne rocznice: 75 lat od wybuchu straszliwej w skutkach II wojny światowej i również 70 lat od wybuchu powstania warszawskiego. Następnie zostały omówione etapy zniszczeń w czasie II wojny światowej, kolejno referent przedstawił ogólnie zniszczenia w poszczególnych diecezjach Polski i szczegółowo zniszczenia w diecezji kieleckiej. W referacie omawiane były kościoły parafialne: Lelów, Kargów, Szydłów, Stopnica, Biechów, Pacanów, Oleśnica, Balice. Historyk zaznaczył że już od pierwszych minut wojny Kościół ponosił wielkie straty: profanacja miejsc kultu, rekwizycje dzwonów, więzienie i zabijanie duchownych. Po referacie uczestnicy spotkania zadawali pytania. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób w tym przedstawiciele kieleckiego środowiska akademickiego, duchowieństwo i siostry nazaretanki.

al. Ireneusz Kamiński
Koło Historyczne WSD

Zobacz: Galeria zdjęć