W Złotej po raz kolejny uczczono dzień kanonizacji św. Rity

W piątek, 24 maja 2024 r.  godz. 18.00 – w dzień kanonizacji św. Rity – w  kościele św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej Pińczowskiej odbyło się kolejne Nabożeństwo do św. Rity.

Przybyło bardzo wielu czcicieli św. Rity z Parafii Złota, jak również z innych wspólnot parafialnych: Łopuszna, Snochowic, Strawczyna, Rudy Strawczyńskiej, Józefiny, Wielebnowa, Bejsc, Zagnańska, Kazimierzy Wielkiej, Domaszowic, Kielc, Jurkowa, Młodzaw, Pełczysk, Probołowic, Wiślicy, Sokoliny, Chrobrza, Stopnicy, Szczaworyża, Pińczowa, Zagości, Buska-Zdroju, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa i Gdańska. Przyjechał także Zespół „Domaszowianie”  z Domaszowic pod kierunkiem Edwarda Papieża, którzy wraz z Marysią Kozłowską i Marysią Wojtal z parafii Złota – śpiewem ubogacili piękną uroczystość.

Mszy św. i nabożeństwu przewodniczył ks. dr Grzegorz Kaliszewski – proboszcz parafii. W kazaniu zaznaczył, iż życie św. Rity było usłane różami. – Róża jest piękna, ale ma także kolce. Święta Rita i to co było piękne w jej życiu i to co sprawiało ból zawierzała Panu Bogu – kontynuował ks. kanonik. 

Ks. Kaliszewski zachęcał wszystkich, aby powierzali płatki róż swojego życia Bogu przez wstawiennictwo św. Rity. Nawiązał również do patronki kościoła w Złotej – św. Urszuli Ledóchowskiej, która podobnie jak św. Rita bezgranicznie pokochała Pana Boga.

W czasie nabożeństwa do św. Rity zostały odczytane liczne prośby i poświęcone róże – symbol miłości i nadziei na przezwyciężenie trudnych, a czasami beznadziejnych sytuacji w życiu.

Na zakończenie Zespół „Domaszowianie” złożył ks. dr. Grzegorzowi Kaliszewskiemu piękne życzenia z racji 50 rocznicy urodzin. Następnie ks. Proboszcz podziękował licznie przybyłym czcicielom św. Rity i zaprosił na kolejne nabożeństwo do św. Rity – 24 czerwca (poniedziałek) o  godz. 18.00. Zaprosił także na Odpust Parafialny ku czci św. Urszuli Ledóchowskiej – w środę, 29 maja o godz. 18.00.

* * *

ZAPROSZENIE NA ODPUST DO ZŁOTEJ