Wieczyste śluby - pierwszej w Diecezji Kieleckiej - pustelnicy

W sobotę, dnia 20 maja br. w pustelni pw. Matki Bożej z Góry Karmel znajdującej się na terenie parafii Sokolina, wieczyste śluby pustelnicze złożyła na ręce Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego pierwsza w Diecezji Kieleckiej pustelnica, Izabela.

Taka forma życia konsekrowanego, choć rzadka, to jednak bardzo ważna i znacząca dla Kościoła i dla świata. „Życie na pustyni”, z daleka od szumu świata i światowych propozycji, jest wezwaniem skierowanym do współczesnego człowieka, aby nie tracił nigdy z oczu powołania do świętości, realizowanego pod wpływem Ducha Świętego, na drodze, jaką Bóg człowiekowi nakreślił.

Ksiądz Biskup w homilii mówił o Maryi jako wzorze życia oddanego Bogu, które przybiera ostatecznie kształt hymnu wielbiącego Boga i życia oddanego Kościołowi, Oblubienicy Chrystusa. Życzył, aby ten płomień, zapalony przez Ducha Świętego, płonący w sercu pustelnicy oddanej Chrystusowi i Matce Bożej z Góry Karmel, przynosił owoce ubogacające Kościół Kielecki.

xtr