Papieskie Dzieła Misyjne

DYREKTOR DIECEZJALNY PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
DELEGAT BISKUPA KIELECKIEGO
DS. MISJONARZY

ks. mgr lic. Łukasz Zygmunt
tel. 41-368-02-96 w. 238, kom. 502-429-800
e-mail: lzygmunt79@poczta.fm

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE W POLSCE

www.missio.org.pl

_____________________

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) jest jedną z form realizacji misyjnego nakazu Chrystusa. Działając na wszystkich kontynentach, w ponad 150 krajach świata, budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Dlatego Dzieło to powinno ogarnąć swoim zasięgiem jak największą liczbę wiernych, którzy stale modliliby się za misje i składali regularnie drobne ofiary pieniężne.

Więcej informacji pod adresem: www.pdrw.missio.org.pl

_____________________

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, powstało w Caen we Francji w 1889 r. z inicjatywy Jeanne Bigard (1859-1934) i jej matki Stefanii Cottin.

Więcej informacji pod adresem: www.pdpa.missio.org.pl

_____________________

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

Więcej informacji pod adresem: www.dzieciom-misji.missio.org.pl

_____________________

Papieska Unia Misyjna (PUM) ma na celu informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną.

Więcej informacji pod adresem: www.pum.missio.org.pl

_____________________