Wydział Katechetyczny

DYREKTOR:
ks. Karol Zegan
dr teol., Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej
ur. 1968 (Książ Mały), wyśw. 1993, mian. 2005
tel. 661-321-300
www.zegan.kielce.opoka.org.pl

SEKRETARIAT:
tel. 661-321-300
www.katecheza.kielce.opoka.org.pl
religia@kielce.opoka.org.pl
katechezakielce@gmail.com
s. mgr M. Sylwia Stanisława Kolano
Nazaretanka

DORADCY METODYCZNI:
ks. Waldemar Wiśniowski
mgr lic. teol., Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej
ur. 1971 (Skalbmierz), wyśw. 1995, mian. 2008

ks. Paweł Ścisłowicz
dr teol.,
ur. 1983 (Bodzentyn), wyśw. 2008, mian. 2016

ks. Jan Zwierzchowski
dr teol., KKM
ur. 1969 (Korytnica), wyśw. 1995, mian. 2009

DIECEZJALNI WIZYTATORZY RELIGII:
ks. Pawel Ścisłowicz, 2015
ks. Waldemar Wiśniowski, 2008
ks. Karol Zegan, 2005
ks. Jan Zwierzchowski, 2009

OŚRODEK KATECHETYCZNY:
tel. 661-271-700
p. Beata Cebula

Sekcja ds. Katechezy szkolnej - ks. Karol Zegan

Sekcja ds. Katechezy parafialnej - ks. Paweł Ścisłowicz

Sekcja ds. szkół katolickich - ks. Jacek Kopeć
- Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki – ks. Jacek Kopeć
- Dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Królowej Jadwigi – s. Natalia Małgorzata Białek

WIZYTATORZY REJONOWI:
ks. Antoni Bialik – dek. Kazimierza Wielka
ks. Kazimierz Bogdał – dek. Koniecpol i Lelów
ks. Marian Fatyga – dek. Skalbmierz
ks. Ireneusz Jakusik – dek. Łopuszno
ks. Tadeusz Lalewicz – dek. Piekoszów
ks. Franciszek Siarek – dek. Miechów
ks. Bogusław Koper – dek. Busko-Zdrój i Wiślica
ks. Henryk Makuła – dek. Małogoszcz
ks. Jerzy Marcinkowski – dek. Kielce-Południe, Kielce-Zachód
ks. Edmund Nocoń – dek. Sędziszów i Żarnowiec
ks. Edward Nowak – dek. Wodzisław
ks. Czesław Parkita – dek. Proszowice i Słomniki
ks. Mirosław Błoniarz – dek. Chęciny i Morawica
ks. Zygmunt Pawlik – dek. Włoszczowa
ks. Janusz Rydzek – dek. Nowy Korczyn i Stopnica
ks. Jan Robak – dek. Skała
ks. Dariusz Sieradzy – dek. Masłów i Zagnańsk
ks. Jerzy Słupik – dek. Jędrzejów
ks. Jan Staworzyński – dek. Chmielnik i Pińczów
ks. Józef Szymański – dek. Szczekociny
ks. Paweł Ścisłowicz – dek. Kielce-Północ, Kielce-Śródmieście
ks. Jan Wojtyna – dek. Bodzentyn i Daleszyce