Za nami lutowe czuwanie w Nowym Korczynie

We wtorek, 6 lutego 2024 r. odbyło się po raz 86 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie.

O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci Świętej Kingi. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – św. Kingi.

Podczas różańca, który prowadziły Panie z Róży Różańcowej w Nowym Korczynie, powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie wszystkie nasze intencje, szczególnie wszystkich chorych i rodziny naszej Parafii. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii. Liturgię Słowa przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

W odczytanym podczas Mszy Świętej fragmencie Ewangelii (Mk 7, 1-13), usłyszeliśmy słowa z księgi proroka Izajasza, które Jezus skierował do faryzeuszy: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7, 6). Ewangelista Marek kieruje te słowa do Kościoła. Tym, co oddala człowieka od Boga mogą być „tradycje religijne”, oderwane od miłości, która powinna być ich źródłem. Grozi nam przyzwyczajenie i rutyna. Nie musimy za każdym razem szukać postaw czy właściwych odpowiedzi. Ufamy swojemu przyzwyczajeniu, temu co zostało już dokonane i czego się nauczyliśmy. Chrześcijanin jednak zrywa z przeszłością, gdyż przeżywa niesłychaną nowość: pamiątkę Ciała i Krwi swego Pana, który oddał mu się pod postacią chleba. Ta tajemnica miłości stanowi „jego” tradycję, którą otrzymał i ze swej strony przekazuje dalej (1Kor 11,23). Prawo dane przez Boga streszcza się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ta tradycja jest dobra, ale trudno ją zachować. Prawo ukazując zło, zachęca do poszukiwania lekarza, który może nas uzdrowić. Człowiek pyszny woli jednak się bronić. Zaniedbując istotę, przywiązuje wagę do skrupulatnego zachowania prawa, aby usprawiedliwić siebie i potępić innych. Tymczasem rzeczywistym zadaniem prawa nie jest ukrycie czy uzdrowienie zła, ale ujawnienie, aby dać nam odczuć potrzebę przebaczenia i miłosierdzia. Tylko w ten sposób poznajemy Boga takiego, jakim On jest i objawia się w chlebie jako bezinteresowna miłość, która się udziela. Jezus jest Mistrzem zdolnym do wpisania w naszym sercu wewnętrznego prawa miłości. Czyni to przez powtarzaną pamiątkę swego „chleba”, który objawia nam i daje Boga, który kocha nas bezwarunkowo. Św. Kinga ukazuje nam jak wiele dobra możemy dokonać, powierzając Chrystusowi każdą sytuację naszego życia.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 47 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi 5 marca 2024 r.

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Foto: ks. Paweł Majewski