Za nami majowe czuwanie u św. Kingi w Nowym Korczynie

We wtorek, 7 maja 2024 r., w dniu Święta Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej, Patronki Kielc, odbyło się po raz 89 czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, pielgrzymi przystąpili także do Sakramentu pokuty i pojednania. Modliliśmy się szczególnie w intencji dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystępują do Komunii Świętej i ich rodzin.

Podczas modlitwy śpiewaliśmy pieśni na cześć naszej Patronki, św. Kingi. W modlitwie różańcowej, którą prowadziły Panie z Róży Różańcowej w Nowym Korczynie, powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie wszystkie nasze intencje, szczególnie Polskie rodziny i dzieci, które wkrótce mają się narodzić i ich rodziców.

W Ewangelii usłyszeliśmy słowa: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was” (J 16, 7). Tak mówi Jezus do uczniów, którzy smucą się z powodu Jego odejścia. Jego odejście nie jest klęską , ale dopełnieniem Jego dzieła. Jest to dla Niego powrót do Ojca, a dla nas dar Ducha. W taki sposób rozpoczyna swoją nową obecność. Jeśli wcześniej był „z” nami, to teraz jest „w” nas z Parakletem, Duchem Świętym. Jego nieobecność jest dla nas rozłąką konieczną, byśmy się narodzili i wzrastali. Te słowa Jezusa są upomnieniem dla uczniów, którzy muszą stawić czoło takim samym trudnościom, jakim On stawił. Duch prawdy będzie dawał świadectwo na ich korzyść, ukazując im Jego odejście jako zwycięstwo nad złem (w. 7-11; por. 15,26) i czyniąc ich zdolnymi do dalszego głoszenia tego świadectwa (w. 12-15; por, 14,25n; 15,27). Fragment Ewangelii według św. Jana: 14,15-16,15, ukazuje działanie Ducha Świętego, który jednoczy wspólnotę Kościoła z Panem, jak latorośl winna zjednoczona jest z krzewem. Odejście Jezusa stwarza wir, który porywa za Nim także nas. Czas między odejściem Jezusa i Jego powrotem to historia naszego życia w Duchu. Jest to równocześnie historia Kościoła i historia świata. Kościół daje świadectwo światu, jego autentyczną prawdą jest miłość, z której się rodzi i do której zmierza. Św. Kinga, jest dla nas wzorem, życia w przyjaźni z Chrystusem i wrażliwości na działanie Ducha Świętego, Parakleta.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, powierzając Matce Najświętszej polskie rodziny. Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 50 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 4 czerwca 2024 r.

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE