Zakończyliśmy Rok Życia Konsekrowanego

„Potrzebne są nam światłe oczy serca i wiary, aby rozpoznać Jezusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Świadkami takiego owocnego rozpoznania Jezusa Chrystusa są osoby konsekrowane żyjące w różnych charyzmatach swoich zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich” – mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski w Bazylice Katedralnej podczas Mszy św. kończącej Rok Życia Konsekrowanego.

Uroczystość rozpoczęła się 31 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej. Mszę św. wraz z bp. Piotrowskim koncelebrowali m.in.: bp Marian Florczyk, ks. prałat Tomasz Rusiecki - wikariusz biskup ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, męskich zgromadzeń zakonnych oraz inni księża. W zakończeniu Roku Życia Konsekrowanego licznie wzięły udział siostry zakonne i reprezentanci instytutów świeckich, którzy pracują na terenie diecezji kieleckiej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz osoby świeckie.

W homilii Pasterz Kościoła Kieleckiego mówił, że misja Jezusa posłanego przez Ojca wypływa z miłości. Przez pychę i brak wiary wiele osób nie jest w stanie jej rozpoznać i przyjąć Jego orędzia. „Jezus z żalem przyjął znamienne słowa: Żaden prorok nie jest mile widziany w swoje ojczyźnie. Niestety te słowa Jezusa są wciąż aktualne, kiedy współczesny świat nie rozpoznaje czym jest habit zakonny; kiedy nie rozumie czym jest konsekracja i wybór drogi rad ewangelicznych; kiedy nie rozumie co oznacza krzyż zawieszony na piersi kapłana czy osoby zakonnej” – podkreślił hierarcha.

Podczas Mszy św. obecne osoby konsekrowane odnowiły przyrzeczenia i śluby zakonne, na znak jeszcze ściślejszego oddania się i zjednoczenia z Chrystusem.

Rok Życia Konsekrowanego rozpoczął się 30 listopada 2014 r. Towarzyszyło mu hasło: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Czas ten był sposobnością, aby na nowo odkryć wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego  świadkami są osoby konsekrowane; by lepiej poznać życie i specyfikę powołania ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg.

pkun

Zobacz: Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM

Realizacja i foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"