Zebranie Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich

Pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka odbyło się w Kurii Diecezjalnej w dniu 12 kwietnia 2016 r. zebranie wyborcze Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich. Wzięli w nim udział przedstawiciele 27 ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie diecezji kieleckiej.

W trakcie obrad przypomniano o statutowych zadaniach Rady, do których należą:
- Rozwijanie formacji duchowej i apostolskiej członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń.
- Współpraca z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami.
- Tworzenie warunków dla nowej ewangelizacji.
- Zaangażowanie w rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych.

Ksiądz Biskup podkreślił przy tym doniosłość działalności różnego rodzaju grup apostolskich dla misji Kościoła w laicyzującym się społeczeństwie. Zaproponował, aby oprócz stałej działalności, wynikającej z chryzmatu danego ruchu, wspólnoty czy stowarzyszenia, zorganizować w diecezji dzień świadectwa. Zachęcił również do spotykania się w ramach „Forum papieskiego" oraz włączenia się w nadchodzące wydarzenia diecezjalne - Marsz Życia, 25. rocznicę pobytu w diecezji kieleckiej św. Jana Pawła II, Światowe Dni Młodzieży i 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Głównym punktem zebrania było dokonanie wyboru Zespołu Koordynującego DRRK. W wyniku przeprowadzonego głosowania, jego członkami, na czteroletnią kadencję, zostali:
ks. Sławomir Sarek -“ przewodniczący
ks. Jan Jagiełka - zastępca przewodniczącego
p. Tomasz Bogucki - €“sekretarz
p. Maria Kowalczyk - skarbnik
p. Anita Pawelec - członek zarządu
p. Jerzy Malisiewicz -€“ członek zarządu

Podmioty zrzeszone w Diecezjalnej Radzie Ruchów Katolickich, mając różnoraką strukturę organizacyjną, gromadzą od kilkudziesięciu do kilku tysięcy członków. Stanowią one bardzo ważny element odnowy Kościoła, tak lokalnego, jakim jest parafia, jak i całej diecezji.

_____________

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Kieleckiej

Asystent kościelny Rady - ks. bp Marian Florczyk

 1. Akcja Katolicka Diecezji Kieleckiej
 2. Apostolat Maryjny
 3. Droga Neokatechumenalna
 4. Franciszkański Zakon Świeckich
 5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 6. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół „Nasz Dom”
 7. Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła”
 8. Legion Maryi
 9. Odnowa w Duchu Świętym
 10. Oratorium Świętokrzyskie
 11. Polski Związek Kobiet Katolickich
 12. Ruch Czystych Serc
 13. Ruch Rodzin Nazaretańskich
 14. Ruch Światło-Życie
 15. Rycerze Kolumba
 16. Rycerstwo Niepokalanej
 17. Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża
 18. Stowarzyszenie „Nadzieja”
 19. Stowarzyszenie Praw Ojca
 20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 21. Stowarzyszenie Życia Ewangelicznego Osób Świeckich
 22. Świecki Zakon Karmelitów
 23. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie
 24. Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii
 25. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
 26. Wspólnoty Żywego Różańca
 27. Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozolimskiego

_____________

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"