Zmarła mama ks. Mariana Królikowskiego

Dnia 23 stycznia 2021 r. w wieku 77 lat zmarła
Ś†p. WANDA KRÓLIKOWSKA
mama ks. kan. Mariana Królikowskiego,
proboszcza parafii św. Pawła w Kielcach.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem
Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
zostanie odprawiona
w czwartek, 28 stycznia 2021 r. o godz. 14.00
w kościele parafialnym w Janinie.

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, † okaż miłosierdzie Twojej służebnicy Wandzie, którą na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, * i przyjmij ją do grona Twoich Świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Jej dać Panie...