Stowarzyszenia Życia Apostolskiego

1. Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia Św. Pawła”
25-411 Kielce, ul. Bęczkowska 53a, tel. 41-368-57-03
www.rmissio.pl
r.missio@complex.com.pl

 

2. Pallotyni – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Societas Apostolatus Catholici – SAC
Domy zakonne:
25-602 Kielce 11, Karczówka - Klasztor, tel. 41-243-61-03
25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 6, tel. 41-346-20-77
26-013 Święta Katarzyna, tel. 41-311-22-20, 41-311-20-11

 

3. Salezjanie – Towarzystwo Św. Franciszka Salezego – Congregatio S. Francisci Salesi – SDB
Domy zakonne:
25-670 Kielce Niewachlów, ul. Batalionów Chłopskich 165, tel. 41-345-34-38
25-511 Kielce, ul. 1 Maja 57, tel. 41-366-00-92; 41-366-48-44