Zakony i Zgromadzenia Żeńskie

1. Siostry Albertynki – Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu – Congregatio Sororum Albertinorum Pauperibus Inservientium
Domy zakonne:
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 15, tel. 41-344-76-25
28-133 Pacanów, Słupia nr 91, tel. 41-376-54-13 (Dom Opieki)
42-235 Lelów, ul. Żarecka 1, tel. 34-355-00-43
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1c, tel. 41-383-06-04

2. Siostry Benedyktynki Misjonarki – Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – Congregatio Sororum Benedictinarum Missionariarum
Dom zakonny:
32-200 Miechów, ul. Warszawska 1, tel. 41-383-06-41

3. Siostry Bernardynki (kontemplacyjne) – Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu – Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci (Bernardinae)
Domy zakonne:
26-060 Chęciny, ul. Małogoska 11, tel. 41-315-10-67
26-013 Święta Katarzyna nr 14, tel. 41-311-22-19

4. Siostry Betanki – Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej – Congregatio Sororum Familiae Betanensis
Dom zakonny:
32-130 Koszyce, Książnice Wielkie 54 a, tel. 41-351-52-75
s.gabrielacsfb@gmail.com

5. Siostry Boromeuszki – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza – Congregatio Sororum Misericordiae S. Caroli Borromaei
Domy zakonny:
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7, tel. 41-368-02-96 w. 219

6. Siostry Boskiej Opatrzności – Zgromadzenie Sióstr Boskiej Opatrzności – Congregatio Divinae Providentiae
Dom zakonny:
25-557 Kielce, ul. Turystyczna 17, tel. 41-331-57-63
www.siostryboskiejopatrznosci.pl

7. Siostry Dominikanki – Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w Polsce – Sorores Ordinis S. Dominici in Polonia
Domy zakonne:
28-300 Jędrzejów, ul. Klasztorna 12, tel. 41-386-21-44
25-711 Kielce, uI. Karczówkowska 15, tel. 41-346-17-25; tel./fax 41-345-30-14

8. Siostry Elżbietanki – Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu – Congregatio Sororum Sanctae Elizabeth Tertii Ordinis
Dom zakonny:
28-340 Tarnawa nr 41, tel. 41-230-88-73

9. Siostry Jadwiżanki – Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi od Niepokalanej Bogurodzicy Maryi – Congregatio Sororum S. Hedvigis ab Immaculata Virginae Genitricae Maria
Dom zakonny:
26-008 Górno, Skorzeszyce 167, tel. 41-302-30-85,

10. Siostry Kanoniczki – Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego – Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia
Domy zakonne:
28-100 Busko–Zdrój, ul. 1 Maja 27, tel. 41-378-29-25
26-020 Chmielnik, ul. Dygasińskiego 2, tel. 41-354-36-54
28-133 Pacanów, ul. Radziwiłłówka 4, tel. 41-376-54-50
32-100 Proszowice, ul. O. Rafała 4, tel. 12-386-12-73

11. Siostry Karmelitanki Bose (kontemplacyjne) – Zakon Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Ordo BMW de Monte Carmelo. Carmelitarum Discalceatarum
Dom zakonny:
25-143 Kielce, ul. Św. Rafała Kalinowskiego 3, tel. 41-361-75-09

12. Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus – Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Iesu
Dom zakonny:
42-425 Kroczyce, ul. Zakościele 1a, tel. 34-315-20-02

13. Siostry Świętej Rodziny – Zgromadzenie Sióstr Kolegium Świętej Rodziny
Dom zakonny:
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 37, tel. 41-361-00-29

14. Siostry Nazaretanki – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Congregatio Sororum Sanctae Familiae de Nazareth
Domy zakonne:
25-010 Kielce, Plac NMP 1, tel. 41-344-25-24
24-365 Kielce, ul. Słowackiego 5, tel. 41-368-24-35

15. Siostry Niepokalanki – Córki Maryi Niepokalanej – (niehabitowe) – Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej - Congregatio Filiarum Mariae Immaculatae
Domy zakonne:
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 37/39 b m. 42, tel. 41-345-70-82
25-331 Kielce, ul. Wydryńska 9 a, tel. 41-342 83 20

16. Siostry Norbertanki – Siostry Kanoniczki Regularne Zakonu Praemonstratensów – Ordo Praemonstratensis
Dom zakonny:
32-042 Imbramowice nr 105, tel. 12-389-48-06
norbertanki@kielce.opoka.org.pl

17. Siostry de Notre Dame – Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame – Congregatio Sororum Pauperum Scholarium de Notre Dame
Domy zakonne:
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 52, tel. 41-306-20-37

18. Siostry Pasjonistki – Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Congregatio Sororum Passionis Domini Nostri Iesu Christi
Dom zakonny:
25-557 Kielce, ul. Turystyczna 3, tel. 41-332-32-74

19. Siostry Pasterzanki – Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza (niehabitowe) – Ancillae Matris Boni Pastoris
Dom zakonny:
26-065 Piekoszów, Wierna 21, tel. 41-306-47-59

20. Siostry Salezjanki – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis
Dom zakonny:
25-638 Kielce, ul. Piekoszowska 203, tel. 505-086-319

21. Siostry Sercanki – Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – Congregatio Servulae Sacratissimi Cordis Iesu
Domy zakonne:
25-372 Kielce, ul. Tarnowska 10, tel. 41-362-08-52 (Prowincja Częstochowa)
28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 8, tel. 41-357-32-41 (Prowincja Częstochowa)
32-090 Słomniki, ul. Słowackiego 2a, tel. 12-388-15-62 (Prowincja Rzeszów)
29-100 Włoszczowa, ul. Ogrodowa 13, tel. 41-394-30-86 (Prowincja Częstochowa)
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 20, tel. 41-394-38-46 (Prowincja Częstochowa)

22. Siostry Sługi Jezusa (niehabitowe) – Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa – Congregatio Ancillarum Iesu
Dom zakonny:
25-363 Kielce, ul. Wesoła 45, tel. 41-361-68-59

23. Siostry Służebniczki Dębickie – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – Congregatio Sororum Servularum Dei Genitricis Virginis Immaculatae Conceptae
Domy zakonne:
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 6, tel. 41-386-30-99
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Sienkiewicza 6, tel. 41-352-12-59
28-131 Solec Zdrój, ul. Kościelna 1, tel. 41-377-60-44

24. Siostry Służebniczki Starowiejskie – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae
Domy zakonne:
26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 3, tel. 41-391-41-65
26-001 Masłów, ul. Ks. Jana Marszałka 25, tel. 41-311-08-85
28-530 Skalbmierz, ul. Partyzantów 1, tel. 41-352-91-12

25. Siostry Służebniczki Śląskie – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae
Domy zakonne:
28-510 Koszyce, Książnice Wielkie nr 57 a, tel. 41-351-52-75 (Prowincja Katowice)
27-225 Pawłów, Świętomarz nr 27, tel. 41-272-27-98 (Prowincja Warszawa)

26. Siostry Służki (niehabitowe) – Zromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki – Congregatio Religiosa Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
Dom zakonny:
25-437 Kielce, Os. Na Stoku 50/54, tel. 41-362-40-01

27. Siostry Szarytki – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo – Congregatio Puellarum Caritatis S. Vincenti à Paulo
Domy zakonne:
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 36, tel. 41-344-39-01;
25-305 Kielce, ul. Bodzentyńska 29, tel. 41-344-61-33

29. Siostry Zmartwychwstanki – Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi
Domy zakonne:
42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 13, tel. 34-355-12-64
42-445 Szczekociny, ul. Jana Pawła II nr 1, tel. 34-355-73-08