Zakony i Zgromadzenia Męskie

1. Albertyni – Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu Posługujący Ubogim – Congregatio Fratrum III Ordinis S. Francisci Pauperibus Servantium
Dom zakonny:
32-047 Ojców nr 64, tel. 12-389-20-25

2. Cystersi – Zakon Ojców Cystersów – Ordo Cisterciensis – Congregatio Cisterciensis BMV Reginae Mundi
Opactwo:
28-300 Jędrzejów, ul. Klasztorna 20, tel. 41-386-23-08

3. Franciszkanie Konwentualni – Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych – Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFM Conv.
Dom zakonny:
26-060 Chęciny, ul. Franciszkańska 10, tel. 41-315-10-69

4. Franciszkanie Reformaci – Zakon Braci Mniejszych – Prowincja Matki Bożej Anielskiej – Ordo Fratrum Minorum – OFM
Dom zakonny:
28-400 Pińczów, ul. Klasztorna 29, tel. 41-357-20-84

5. Kapucyni – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Ordo Fratrum Minorum Capucinorum
Dom zakonny:
25-518 Kielce, ul. Warszawska 33, tel. 41-343-16-17; 41-343-16-18

6. Karmelici Bosi – Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae MariaeVirginis de Monte Carmelo – OCD
Dom zakonny:
26-020 Chmielnik, Piotrkowice, ul. Kościelna 1, tel. 41-354-90-09

7. Oblaci Św. Józefa – Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa – Congregatio Oblatorum S. Ioseph
Dom zakonny:
25-670 Kielce, ul. Łódzka 310, tel. 41-334-53-33

8. Pallotyni - Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego - Societas Apostolatus Catholici – SAC
Dom zakonny:
25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 6, tel. 41-346-20-77

9. Pijarzy – Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych – Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum – SP
Domy zakonne:
32-120 Nowe Brzesko, Hebdów nr 110, tel. 12-385-21-05
32-124 Śmiłowice, Sierosławice nr 59, tel. 12-386-23-16

10. Salezjanie – Towarzystwo św. Franciszka Salezego – Societas Sancti Francisci Salesii – SDB
Domy zakonne:
25-511 Kielce, ul. 1 Maja 57, tel. 41-366-00-92; 41-366-48-44
25-670 Kielce Niewachlów, ul. Batalionów Chłopskich 165, tel. 41-345-34-38

11. Sercanie – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – SCI
Dom zakonny – nowicjat:
28-130 Stopnica, Kąty Stare 11, tel. 41-377-90-49