Rok Życia Konsekrowanego

 
 
 
Akt Zawierzenia osób życia konsekrowanego
Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej

Bądź pozdrowiona Pełna Łaski, Matko Jezusa Chrystusa,
którego Ojciec Niebieski w Twoim Niepokalanym Łonie
namaścił Duchem Świętym na Pośrednika Nowego Przymierza
i uczynił Pasterzem, Głową i Oblubieńcem Kościoła.
Bądź pozdrowiona Matko Łaskawa Kielecka,
umiłowana córko Ojca, przyobleczona we wszystkie dary łaski,
niezrównany wzorze pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym.

Tobie, Maryjo, (na początku Roku Życia Konsekrowanego,)
zawierzamy wszystkie osoby poświęcone Bogu
w zakonach, zgromadzeniach zakonnych, instytutach świeckich,
w indywidualnych formach konsekracji,
pełniące służbę w Diecezji Kieleckiej i z niej pochodzące.
Spraw Maryjo, aby Kościół Kielecki
ubogacony ich konsekracją, charyzmatami i apostolstwem,
przynosił obfite owoce świętości.
Pod Twoją, Maryjo, opieką, ten „kwiat Ewangelii”
niech będzie piękną ozdobą Kościoła, Oblubienicy Chrystusa.

Niepokalana Dziewico słuchająca i kontemplująca Boga,
pierwsza Uczennico swojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
wspomagaj konsekrowanych,
aby ich życie promieniowało Ewangelią,
która jest drogą pięknego życia człowieka.
Kontemplacja Oblicza Jezusa Chrystusa,
niech ubogaca ich oblubieńczą miłość,
w przeżywaniu ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Radością życia oddanego Bogu, nade wszystko umiłowanemu,
niech się przyczyniają do obudzenia świata z letargu obojętności.
Wypraszaj im, Matko,
łaskę zdumienia nad Bożym darem oblubieńczej miłości
uzdalniającą do wspaniałomyślnego i całkowitego oddania życia Bogu.

Powierzamy Ci, Maryjo wszystkie wspólnoty życia konsekrowanego,
aby ożywiane duchem komunii były miejscami obecności Boga
i gościnnymi domami dla poszukujących Bożej mądrości życia.
Niech Twoja macierzyńska miłość umacnia misjonarki i misjonarzy,
aby ich życie i posługa były żywą i czytelną Ewangelią
pociągającą ludzi do Chrystusa.
Maryjo, wspaniałomyślnie odpowiadająca Bogu w Nazarecie i w całym życiu, wypraszaj u Twego Syna dar nowych powołań
do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Matko Łaskawa Kielecka, módl się za nami.

Realizacja: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"

_______________________