Zakończyły się Dni formacyjne dla młodych kapłanów

W dniach 18-20 kwietnia 2024 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza w Skorzeszycach odbyła się II tura seminarium naukowego dla młodych kapłanów.

Niniejsze wydarzenie wpisuje się w cykl permanentnej formacji intelektualno-duchowej kapłanów nad którą czuwa Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta.

Temat tegorocznych Dni Formacji brzmiał: „Efektywna komunikacja niewerbalna. Mowa ciała w praktyce”. Szkolenie w tym zakresie poprowadził działający od 1992 r. na scenie artystycznej Ireneusz Krosny. Podczas warsztatów podjął zagadnienia takie, jak: mowa ciała jako najstarszy język świata; 5 warunków pozytywnej mowy ciała;znaczenie odległości podczas spotkań i wystąpień publicznych; etapy rozmowy z konfliktowymi osobami. Podjęta tematyka spotkała się z bardzo dobry odbiorem zebranych księży, którzy chętnie zadawali pytania związane z codzienną pracą duszpasterską i katechetyczną, w której mowa ciała ma ogromne znaczenie.

Ponadto nasz Gość podzielił się świadectwem swojej wiary i wartości rodziny oraz wyraził swoją wdzięczność dla kapłanów za ich pracę, a przede wszystkim towarzyszenie wiernym na drodze sakramentalnego życia.

W piątek młodych kapłanów odwiedził Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który w ich intencji sprawował Mszę św. W wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie wspólnoty kapłańskiej, której źródło stanowi Eucharystia.

W ostatnim dniu seminarium naukowego młodzi kapłani naszej diecezji zapoznali się z Programem prewencji ws. nadużyć seksualnych naszej diecezji oraz z tzw. „Ustawą Kamilka” wprowadzającą standardy ochrony małoletnich. Ponadto w grupach zajęli się bieżącymi sprawami katechetycznymi szukając odpowiedzi na pytania dotyczące katechezy dzieci oraz formy oceniania uczniów na lekcji religii.

Dziękuje wszystkim księżom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w Dniach Formacji.

ks. dr Paweł Ścisłowicz
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH

>> Relacja z I tury seminarium naukowego