Blisko tysiąc osób uczestniczyło w spotkaniu młodzieży w Wiślicy

Blisko tysiąc osób uczestniczyło 8 czerwca 2013 r. w XI Spotkaniu Młodzieży Diecezji Kieleckiej z cyklu „U źródła wiary”, które odbyło się w historycznym miejscu chrztu Wiślan – w sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy. Z młodzieżą modlił się i przewodniczył Mszy św. bp Kazimierz Gurda.

Kilkugodzinne spotkanie przebiegało pod hasłem „Bądź solą ziemi, nadaj smak życiu”, które nawiązywało do duszpasterskiego tematu roku i obecne było w prezentacjach, pantomimach, świadectwach, muzyce – specjalny utwór nawiązujący do tego motta skomponował np. zespół klerycki "Kerygmat".

Spotkanie rozpoczęło się w kilku parafiach w okolicy Wiślicy, przy tzw. kościołach stacyjnych w Chotlu Czerwonym, Jurkowie, Kocinie, Strożyskach, gdzie m.in. młodzież wysłuchała specjalnych katechez. Następnie grupy młodzieży z księżmi i katechetami udały się kilkoma trasami, liczącymi 5–7 km, z pielgrzymką do Wiślicy. Byli wśród nich ministranci, członkowie scholi, grup i ruchów wspólnotowych oraz osoby tuż po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

Wkraczający na plac celebry w Wiślicy przechodzili przez szpaler osób odmawiających modlitwę wstawienniczą. Ustawiony był też specjalny namiot dla modlitwy wstawienniczej – z tej możliwości skorzystało wielu uczestników spotkania.

Grupa młodzieży wyjeżdżająca w lipcu na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro przygotowała pantomimę z elementami tańca, młodzież trwała także na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednym z ważniejszych punktów programu było nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej i Msza św. w Bazylice wiślickiej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy.

Wśród uczestników spotkania przeważała młodzież gimnazjalna, a całość animował Ruch Światło –Życie, z Domowym Kościołem Ruchu Światło – Życie.

Na zakończenie z koncertem wystąpił zespół „Love story”, a bp Kazimierz Gurda udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Kilka tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Wiślicy osiedliły się plemiona słowiańskie. Początki ośrodka kościelnego w Wiślicy to XI wiek. Pierwotny kościół był romański, następny – większy – także romański z kryptą (XII w.) W jego miejsce w I połowie XIII w. został zbudowany kolejny kościół romański - trójnawowy, z erygowaną przy nim kapitułą kolegiacką.

Obecny kościół zbudował Kazimierz Wielki w poł. XIV wieku jako kościół ekspiacyjny za śmierć ks. Baryczki. Budowla była rozbudowywana do końca XIV wieku. Kościół jest gotycki, murowany z ciosu, z pozostałościami romańskimi. W ołtarzu głównym – wczesnogotycka rzeźba tzw. Madonny Łokietkowej (Uśmiechniętej). Obok kościoła - wapienna misa zwana „misą chrzcielną” kojarzona z przyjęciem chrztu ok. 880 r. przez księcia Wiślan z rąk św. Cyryla i Metodego.

Inny cenny zabytek Wiślicy - Dom Długosza, został zbudowany obok kolegiaty w 1460 r., obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne. Długosz - słynny kronikarz i prepozyt kapituły wiślickiej wychowywał tutaj synów Kazimierza Jagiellończyka. Wielu absolwentów szkoły wiślickiej kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej.

W Wiślicy znajduje się diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej, stąd rokrocznie wyrusza piesza pielgrzymka kielecka na Jasną Górę oraz odbywa się diecezjalne spotkanie młodzieży.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

Zobacz: Relacja na YouTube

Pobierz: Plakat w wersji PDF

Zobacz: Regulamin uczestnictwa

Zobacz: Informacje dla duszpasterzy

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"